Phỏng vấn doanh nhân Võ Văn Pháp, CTHĐQT BBB Group: “kinh doanh là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn ta đến một ngành nghề kinh doanh và gắn bó với nó. Với doanh nhân Võ Văn Pháp, việc chạm duyên với ngành Tài Chính đến từ mong muốn được làm giàu cho bản thân để rồi từ đó, anh mang những giá trị ấy phục vụ lại cộng