Cơ Khí Duy Phát và khát khao mang đến những giá trị đích thực

Nhằm phát triển thương hiệu lên một tầm cao mới và sẵn sàng hợp tác thi công, đầu tư với tất cả các khách hàng trong ngoài nước, Công ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Cơ Khí Duy Phát đã chính thức khai trương trị sở văn phòng tại Bình Dương vào đầu tháng 7/2022