Doanh nhân Trương Thanh Hằng được Văn phòng BNI bổ nhiệm chủ tịch BNI RIVERS CHAPTER nhiệm kỳ VI

Ngày 7/10 vừa qua, BNI Rivers Chapter Bình Dương đã tổ chức Ngày Hội Khách Mời – Chuyển Giao LT nhiệm kỳ V – VI. Theo đó, doanh nhân Trương Thanh Hằng – Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng Travel được bổ nhiệm làm Chủ tịch BNI Rivers Chapter nhiệm kỳ VI. Buổi lễ