Tập Đoàn BBB trình dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Vừa qua, công ty CP Đầu Tư TM Quốc Tế BBB Group có văn bản trình bày gửi đến UBND Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp xin đầu tư dự án Nhà Máy xử lý rác thải và xây dựng vườn dược liệu, kho dược liệu tại Bãi rác xã Tân Hộ Cơ, khu đất