Ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. Theo đó, Chủ tịch Hòa Bình – ông Lê Viết Hải đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HBC trong khoảng thời gian từ 15/8 đến 21/8/2019.

Sau giao dịch này, ông Lê Viết Hải đã tăng lượng cổ phiếu HBC nắm giữ lên 37,06 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 16,05%.

Bên cạnh đó, Phó TGĐ Hòa Bình – ông Nguyễn Văn Tịnh cũng hoàn tất việc mua vào 200 nghìn cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 21/8 đến 22/8.2019. Sau giao dịch này, ông Nguyễn Văn Tịnh nắm giữ tổng cộng gần 343 nghìn cổ phiếu HBC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,15%.

Đồng thời, Giám đốc tài chính chiến lược đầu tư – ông Trần Quang Đại cũng hoàn tất việc mua vào 150 nghìn cổ phiếu HBC trong phiên 22/8.

Trước đó vào đầu tháng 8, hàng loạt lãnh đạo và những người liên quan của Hòa Bình đã đăng ký mua vào 2,7 triệu cổ phiếu HBC trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến đầu tháng 9 qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Động thái đăng ký mua của nhóm cổ đông nội bộ diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HBC từ đầu năm tới nay giảm khá mạnh. Hiện tại, cổ phiếu HBC đang xoay quanh ngưỡng 14.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong gần 3 năm qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 9.032 tỷ đồng, tăng 12% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 42% xuống còn 172,32 tỷ đồng.

Theo Trithuctre